స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Saturday, April 30, 2011

కరుణామూర్తి

   మొన్నటి ' గుడ్-ఫ్రైడే ' సందర్భముగా ....నే రాసిన ఓ కవిత .                  

 అంబరమంటిన సంబరాన్ని 
        అవధుల్లేని సంతోషాన్ని 
అందరికీ పంచాలని 
         అవనికి వెలుగివ్వాలని
అంకురించింది ఓ బీజం .....(birth of lord)


           అర్పణ గా  తన శరీరాన్ని అందించి 
అణువణువున కరుణరసం 
         అనయము  కురిపించి 
ఆకులు రాల్చింది అదే బీజపు వృక్షం ....(crucifixation of lord)


 అంతః కరణంలోజ్ఞాన చక్షువులు తెరిపించాలని 
అవని పూతోటన విశ్వశాంతి గుబాళించాలని
అభిలషించిన ...ఆ కరుణమూర్తి...దివ్వెగా తిరిగి 
అవధరించెను..అభిషేకించెను ..ఆశ్రు సంద్రాల గంధాలతో.... (rebirth of lord).
(క్రైస్తవ సొదరీ-సోదరుల అందరికీ  ......ప్రేమతో అంకితం ).