స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Thursday, June 27, 2013

నిశిరాతిరి !

నిశిరాతిరి కి తెలియదా ?????
అలసిన కన్నులకే ...అంతుచిక్కని అలజడి యెక్కువని 

పరుగెత్తే మనసుదే ..సడిని మించిన ఉరవడి అని 

గమ్యం తెలియని గమనానికే ....గతుకుల బాటైనా తొందరేనని 

నిశ్శబ్ధ నీరవ రోదనకే ...ఓదార్పు హస్తం లేదని 

యెద సడి చేసే ఘోషే ..బధిర శంఖారావమని

ఒంటరి బతుకున ఆశే...నింగికి పరచిన నిచ్హెనని 

తోడుకై పడిన తపనే... ఎడారి మృగతృష్ణకు ప్రతిరూపమని

ప్రతికూలపు కాలపు బాటే ...నేనాడే జీవిత ఆటని 

తెలిసీ వగచే వగపే ... జీవిత సత్య నిదర్శనమని 

జీవన యాన పరమార్ధమని ...పరి పూరితమని !మూల భావాన్ని పంచుకున్న అజిత్ కొల్లా గార్కి ..శతకోటి ధన్యవాదములతో 

No comments:

Post a Comment