స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Thursday, April 22, 2010

వానర సేవ !


పక్క మనిషి ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోని ఈ రోజుల్లో.....మన కెందుకు ఈ పీడ అని పలాయన మంత్రం పఠించే ఈ రోజుల్లో....ఓ వానరం అందునా......పిల్ల తల్లి.....ఇద్దరు గుడ్డి మానవులకు సాయం చేస్తున్న వైనం చూస్తే.....మనసు ఆర్ధ్రత తో ద్రవిస్తుంది ......చూడండి !
ఇదేమీ కెమెరా మాయాజాలమూ కాదు......ఎక్కడో జరిగిందీ కాదు ! బెంగలూరు లో ఓ దేవాలయం లో జరిగింది. కుళాయి విప్పలేక సతమత మవుతున్న ఇద్దరు గుడ్డివాళ్లకు .....ఓ వానరం కుళాయి తిప్పి వాళ్ళు నీళ్ళు తాగింతర్వాత ....తనూ తాగి.....కుళాయి కట్టేసి మరీ.....ఎంచక్కా పోయింది. మనకు ....అదేనండి మనుషుల మనబడే మనకు బుద్ధి యెప్పుడొస్తుందో యేమో ?

2 comments: