స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Saturday, April 10, 2010

రమ్యాతి రమ్యం !


రమ్యం ...........రమణీయం .......రమ్యాతి రమ్యం !
మనసు ....తనువూ.......ఒకోసారి రెండూ వేరు వేరు అనిపిస్తాయి ! ఒకోసారి రెండూ ....ఒకటే అనిపిస్తాయి ! స్పందించే మనసు ......దాన్ని గుర్తించే తనువూ వున్నపుడు రెండూ ఒకటే ! అది లేనపుడు ..... రెండు ఖచ్చితం గా వేర్వేరు ! ఇది నాకు ......ఇన్నేళ్ళకు తెలిసింది !
అందుకే ................గుండె గదిలో గూడు కట్టుకున్న '' అనుభూతుల - మధురోహ '' లను కదిలిస్తే ......అవి 'రమ్యం......రమణీయం .........రమ్యాతి రమ్యం '' ! తలపుల తాకిడి కి మది పొందే ఆనందం వర్ణ ననాతీతం ......... మరియు అనుభవైద్యేకం మాత్రమే ! తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని గుర్తించే వాళ్ళ కోసమే ............రమ్యాతి రమ్యం !


2 comments:

  1. You should give these to "Andhra Bhoomi" weekly or some magazine. You have lot of imagination and vocabulary to write in a creative and descriptive way. I am happy you are enjoying in doing this.

    Best wishes,
    Madhu

    ReplyDelete
  2. ramyam nee atiramyamaina blogu! adi laagu thundi naa manasuni blogu blogu!

    ReplyDelete