స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Wednesday, May 12, 2010

దీపం చుట్టూ శలభం !


డా. కె. వి.రమణ మూర్తి .
మనసు పుటలు తిరగేస్తే..
మరువ రాని వ్యధలెన్నో !
వలపు తలపు తలుపు తట్టి ..
మరలి పోనికథలు ఎన్నో !
కలల పునాదులపై ఆకృతి దాల్చిన...
ఊహా రమ్య సౌధాలెన్నో !
జీవిత సుడి గుండం లో బంధించి ....
అతలా కుతలం చేసే చేదు నిజాలెన్నో! 

కల , కల్పన , మిధ్యా జగత్తు లో...
దీపం చుట్టూ శలభం లా తిరిగే
ఈ మనిషి మారే దెన్నడో..
రేగిన ఆ గాయాలు మానేదెన్నడో.. మానేదెన్నడో !
(తుమ్ములోచ్చేలా, దుమ్ము దులిపి మరీ తిరగేసి, అక్షర రూపం ఇచ్చిన నా పాత కవిత)23-10-1984  నాటిది !


3 comments:

  1. దీపం చుట్టూ శలభం లా తిరిగే

    ee comparision bhalenacchindi :)

    super rasaru... waiting for all these experiences !!!

    ReplyDelete