స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Sunday, May 23, 2010

విమాన దుర్ఘటన - అవశేషాల గుర్తింపు - శాస్త్రీయ పద్ధతిలో !

అత్యంత విషాదం - దయనీయం!


ఓ న్యాయ వైద్య శాస్త్ర నిపుణుడి గా (medico - legalexpert) విగత జీవుల గుర్తింపు ఎంత కష్టమవుతుందో నాకు బాగా తెలుసు. తమ వారి అస్థికలనైనా కడసారి చూసుకోవాలని, చితా భస్మాలని పుణ్య నదాలలో కలిపి,వారి ఆత్మలను ఇహ లోకం నుంచి విముక్తి పరచాలని, ఎంతగా తపిస్తారో, ఓ పెద్ద మనిషిగా నాకూ తెలుసు.

చెల్లాచెదురైన విడివడ్డ దేహపు అంగాలను గుర్తించడం ఒక ఎత్తు ఐతే - అవి ఎవరికి చెందినవో గుర్తించడం మరో ఎత్తు. కష్టసాధ్యమైనదీనూ! అల్లాంటి పరిస్థితులలో చనిపోయిన వారి అవశేషాలను బంధువులకు అప్పగించడమనేది - ప్రభుత్వపు కనీస భాద్యత !


అవశేషాలను ఈ క్రింది విధంగా గుర్తుపట్టొచ్చు!

1): వారి వ్యక్తిగత వస్తువుల ద్వారా. ఉదా: వారు వేసుకున్న బట్టలరంగు, తయారీ, కోలతలు,కుట్టించిన వైతే 'దర్జీ మార్కు', బూట్లు వాటి కొలతలు, పర్సు వాటిలోని వివరాలు.

2): జనన ప్రత్యేకతలు (ఆరు వేళ్ళు వుండడం, పెద్ద పుట్టుమచ్చలు వుండడం).

3): జనన లోపాలు (ఎలాంటి వైనా).

4): ఖచ్చితత్వం కోసం - దేహపు అంగాలలో - కాలకుండా వున్నా ఎటువంటి అంగమైనా (మాంసము..ఎముకలు )'డి .యెన్ . ఏ పరీక్షల నిమిత్తం పంపవచ్చు.( తాగి పారేసిన 'సిగరెట్టు పీక'కు అంటిన లాలాజలం నుండి కూడా పై పరీక్షలు చేయవచ్చు ). 

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

ప్రతి శాంపిలు సేకరణకు - వాడిన గ్లౌసులు వాడకూడదు, వాడిన ఫోర్సేప్స్ (సేకరించే శ్రావణం లాంటిది ) తిరిగి వాడకూడదు. అంటే ప్రతి దానికి శాస్త్రీయ పద్ధతులలో శుభ్రపరచబడిన కొత్త గ్లౌసులు, శ్రావనాలు వాడాలి..ప్రతీ సేకరణకు.

5): అంతేకాక దేహంలోని పొడుగైన ఎముకల లభ్యత, నడుము ఎముక మరియు పుర్రె ఎముకల లభ్యతను బట్టి కూడా వారి యొక్క లింగము, వయస్సు మరియు రమారమి ఎత్తు చెప్పవచ్చు . 

ఇవన్నీ కూడా కాలకుండా - భస్మం కాకుండా ఉంటేనే చెప్పవచ్చు. కాస్తా అటూ-ఇటూగా! ఇలాంటి పరిస్థితి పగవాడికి కూడా రావొద్దు!

2 comments:

  1. నిజమేనండి..అలాంటి చావు పగ వాడికి కుడా వద్దు

    ReplyDelete
  2. మొత్తానికి మీ డాక్టరు బుద్ది పోనిచ్హు కున్నారు కాదు !

    ReplyDelete