స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Thursday, May 13, 2010

వసి వాడని పసితనం

    వసి వాడని పసితనం లో ....
             వుంటారు అందంగా ' బుడతలు ' !

  జీవితాన్ని ప్రశ్నిస్తే ......
                మొదలవుతాయి మొహం లో  ' ముడతలు ' !

1 comment:

  1. కొంపదీసి మీరు చిన్నప్పుడు అలా లేరు కదా ?

    ReplyDelete